Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Dermatovenerološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za gastroenterologijo

 

KO za kardiologijo

 

KO za hematologijo

 

KO za hipertenzijo

 

KO za intenzivno interno medicino

 

KO za nefrologijo

 

KO za pljučne bolezni in alergije

 

KO za revmatologijo

 

KO za žilne bolezni

 

Center za geriatrično medicino

 

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

 

Internistična prva pomoč

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Kirurška klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Negovalna bolnišnica

 

Nevrološka klinika

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Oskrbovalne službe

 

Pediatrična klinika

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Stomatološka klinika

 

Svetovalno socialna služba

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

Interna klinika

Interna klinika je vrhunska ustanova na področju interne medicine. Na področju bolnišnične in ambulantne dejavnosti ohranja integralno obravnavo internističnega bolnika, na ožjih strokovnih področjih pa se posveča obravnavi bolnikov z boleznimi, ki sodijo v okvir posamezne specialne veje interne medicine. Interna klinika obsega dejavnosti 10 kliničnih oddelkov, 2 centrov ter Oddelka urgentne interne medicine, ki vključuje Internistično prvo pomoč in bolniški Oddelek urgentne interne medicine.

Interna klinika tako pokriva naslednja področja:

Kako se naročite, kako na obisk?

Način naročanja je za vsak klinični oddelek ali službo nekoliko drugačen, zato si o naročanju v ustreznem kliničnem oddelku preberite na podstraneh. Podobno velja za čase in navodila pri obiskovanju vaših bližnjih.

Kje se nahajamo?

Večina dejavnosti poteka v glavni stavbi UKCL (Zaloška 7, Ljubljana), poleg tega pa še na Polikliniki (Njegoševa 4, Ljubljana), v stavbi za gastroenterologijo (Japljeva 2, Ljubljana) ter v bolnišnici dr. Petra Držaja (Vodnikova 62, Ljubljana), kjer so nastanjene dejavnosti KO za hipertenzijo, KO za revmatologijo in Center za geriatrično medicino.

VIZITKA VIZITKA
INTERNA KLINIKA
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
STROKOVNI DIREKTOR
Zlatko
prof. dr. Zlatko Fras, dr.med.
T: (01) 522 25 62
Fax:(01) 522 31 18
 
POSLOVNI DIREKTOR
Zlatko
Zlatko Lazarevič, univ. dipl. org.
T: (01) 522 24 42
Fax:(01) 522 31 18
 
GL. MED. SESTRA
Alenka
Alenka Roš, dipl.m.s.
T: (01) 522 28 92
Fax:(01) 522 31 18
 
OBVESTILA OBVESTILA