Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Dermatovenerološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za gastroenterologijo

 

KO za kardiologijo

 

KO za hematologijo

 

KO za hipertenzijo

 

KO za intenzivno interno medicino

 

KO za nefrologijo

 

KO za pljučne bolezni in alergije

 

KO za revmatologijo

 

KO za žilne bolezni

 

Center za geriatrično medicino

 

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

 

Internistična prva pomoč

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Kirurška klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Negovalna bolnišnica

 

Nevrološka klinika

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Oskrbovalne službe

 

Pediatrična klinika

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Stomatološka klinika

 

Svetovalno socialna služba

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

Klinični oddelek za intenzivno interno medicino

Na KO za intenzivno interno medicino (KOIIM) se zdravijo neposredno življensko ogoroženi odrasli internistični bolniki. Prevladujejo akutni kardiološki bolniki, med njimi pa bolniki z akutnim koronarnim sindromom.

Kako na obisk?

Obiski so dovoljeni vsak dan ob 14.30. Ob petkih in dan pred praznikom so obiski dovoljeni ob 14. uri, v obeh primerih pa za največ 15 minut. Izjemoma omogočimo obisk tudi ob 17. uri za svojce, ki ob 14.30 uri ne morejo do bolnika. Za obiske ob 17. uri se je potrebno predhodno dogovoriti z zdravnikom, informacij o zdravstvenem stanju bolnika takrat ne dajemo.

V sobo k bolniku smeta največ dva obiskovalca hkrati. K bolniku Vas bo odpeljal uslužbenec KOIIM-a, prost vstop ni dovoljen.

Zaradi morebitnih omejitev obiskov spremljajte strani novic. 

Informacije

Informacije o bolnikovem zdravstvenem stanju dajejo zdravniki vsak delovni dan, razen petka, od 14.30 do 15. ure v sprejemni pisarni. Ob petkih so informacije na voljo od 14. do 15. ure. Informacije posredujemo samo najožjim svojcem ali osebi, ki skrbi za bolnika. 

Telefonično informacij o zdravstvenem stanju bolnika ne dajemo (Zakon o varstvu osebnih podatkov Ur. L. 59/99, Statut Kliničnega centra Ljubljana).

Navodila za bolnike in obiskovalce

  • V času zdravljenja bolnik potrebuje le toaletne potrebščine. Prosimo Vas, da bolnikovo obleko, denar in druge predmete odnesete domov.
  • Bolniku ne prinašajte hrane, razen po dogovoru z zdravnikom.
  • Če želite, da Vašega svojca obišče duhovnik, se o tem dogovorite z zdravstvenim osebjem.
  • Svetujemo vam, da si pred obiskom naših klinik preberete pravice in dolžnosti pacientov ter nekaj informacij za paciente, ki pridejo k nam na pregled ali poseg!

Kje se nahajamo?

KO za intenzivno interno medicino se nahaja v glavni stavbi UKCL v 1. nadstropju, levo od dvigal.

Kako do nas?

Do naše lokacije najlažje prispete z mestnim avtobusom št. 2, 9, 11, 20, 25 (postajališče Klinični center), v bližini je tudi postajališče Hrvatski trg (št. 5).

Če potujete z avtomobilom, vam svetujemo, da si olajšate iskanje parkirnega mesta z uporabo ene od dveh bližnjih parkirnih hiš (PH ŠENTPETER in PH MEKSIKO) ali pa prosto mesto poiščete pri enem izmed mnogih zasebnih plačljivih parkirišč.

V bližini se nahaja tudi železniška postaja (Ljubljana Vodmat).

Na križišču Zaloške in Njegoševe ceste ter na križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice se nahajata postajališči za samopostrežno izposojo koles sistema BicikeLJ.

 

VIZITKA VIZITKA
KO ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO
Zaloška 7
1000 Ljubljana
T: (01) 522 37 90
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana
PREDSTOJNIK
Marko
Prof. dr. Marko Noč, dr. med.
T: (01) 522 48 36
Fax:(01) 522 22 36
 
GL. MED. SESTRA
Suzana
Suzana Rozman, viš. med. ses., univ. dipl. ped.
T: (01) 522 37 22
Fax: (01) 522 22 36
 
OBVESTILA OBVESTILA