Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Dermatovenerološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Interna klinika

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Kirurška klinika

 

KO za abdominalno kirurgijo

 

KO za torakalno kirurgijo

 

KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo

 

KO za travmatologijo

 

KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo

 

KO za urologijo

 

KO za nevrokirurgijo

 

KO za kirurške okužbe

 

KO za kirurgijo srca in ožilja

 

Urgentni kirurški blok

 

Operacijski blok

• O nas

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Negovalna bolnišnica

 

Nevrološka klinika

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Oskrbovalne službe

 

Pediatrična klinika

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Stomatološka klinika

 

Svetovalno socialna služba

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

Operacijski blok

Operacijski blok je služba skupnega pomena za Kirurško kliniko, kjer se izvaja operativna dejavnost za paciente Kirurške klinike v okviru hospitalnih in ambulantnih obravnav. Dejavnost poteka v 8 operativnih enotah, skupno v 26 operacijskih dvoranah.

V enotah Operacijskega bloka je zagotovljeno izvajanje manj zahtevnih kot tudi najbolj zahtevnih invazivnih terapevtskih postopkov-programiranih ali nujnih operativnih posegov.

V Operacijskem bloku so zaposleni samo izvajalci zdravstvene nege, ki so zadolženi za vzpostavljanje in vzdrževanje maksimalno varnega okolja za paciente in neposredno sodelujejo pri operacijah v multidisciplinarnih kirurških timih.

Bolnišnična obravnava-operativa

Pacienti prihajajo iz 9 KO oddelkov Kirurške klinike in po potrebi tudi iz drugih strokovno organizacijskih enot UKCL in potrebujejo nujne ali programirane kirurške intervencije-operacije. V povprečju je na leto operiranih 18.000 pacientov.

Ambulantna obravnava-operativa

V ambulantni operativi so obravnavani pacienti KO za kirurške okužbe in KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline. V povprečju je na leto operiranih 14.500 pacientov.

Kje se nahajamo?

Operacijski blok se nahaja v glavni stavbi UKCL na Zaloški 7.

VIZITKA VIZITKA
OPERACIJSKI BLOK
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 47 49

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana
GLAVNA MED. SESTRA:
Katarina
Katarina Pirnat, dipl.m.s.
T: (01) 522 33 64, (01) 522 47 49
 
OBVESTILA OBVESTILA