Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Dermatovenerološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Interna klinika

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Kirurška klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Negovalna bolnišnica

 

Nevrološka klinika

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Oskrbovalne službe UKC

 

Centralna sterilizacija

 

Služba za higieno prostorov in opreme

 

Služba za spremstvo bolnikov

 

Centralna kurirska in gospodinjska služba

 

Služba za splošne informacije

 

Služba za oskrbo s perilom

 

Pediatrična klinika

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Stomatološka klinika

 

Svetovalno socialna služba

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

Oskrbovalne službe UKC Ljubljana

Oskrbovalne službe (OS) so ena izmed dejavnosti skupnega pomena v UKCL. Oskrbovalne službe sestavlja 7 enot: Centralna sterilizacija (CS), Služba za higieno prostorov in opreme (SHPO), Služba za spremstvo bolnikov (SSB), Centralna kurirska in gospodinjska služba (CKGS), Služba za splošne informacije (SSI), Služba za oskrbo s perilom (SOP), Upravljanje in vodenje (UV).

Za nemoteno delovanje UKCL je potrebno učinkovito delovanje vrste podpornih služb, med katere sodijo Oskrbovalne službe. Poslanstvo Oskrbovalnih služb je zagotavljanje kakovostnih storitev s hitrim odzivanjem na potrebe uporabnikov storitev in z uravnoteženim poslovanjem slediti potrebam zdravstvene dejavnosti. Da bi dosegli celovito kakovost zdravstvene oskrbe, je organizirana tako, da spodbuja povezovanje in sodelovanje med različnimi partnerji, različnimi ravnmi in skupinami ter je smotrna za bolnike, zdravnike, zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce. Sodeluje pri izobraževanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev, pri oblikovanju strokovnih kriterijev za potrebe nabave, predvsem pa se intenzivno vključuje v aktivnosti bolnišnične higiene in preprečevanje bolnišničnih okužb.

VIZITKA VIZITKA
OSKRBOVALNE SLUŽBE UKC
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 27 31

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana
VODJA
Irena Istenič, dipl.m.s.
T: 01/522 27 31
 
TAJNIŠTVO
Slavica Plesnik
T: 01/522 21 77
F: 01/522 46 55
 
OBVESTILA OBVESTILA