Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Dermatovenerološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Interna klinika

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Kirurška klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Negovalna bolnišnica

 

Nevrološka klinika

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Oskrbovalne službe

 

Pediatrična klinika

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Služba za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Stomatološka klinika

 

Svetovalno socialna služba

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

Pediatrična klinika

Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je osrednja ustanova v Republiki Sloveniji za diagnostiko in zdravljenje otrok in mladostnikov od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti. V bolnišnici deluje Bolnišnična šola Ledina in bolnišnični oddelek vrtca Vodmat.

Pediatrično kliniko sestavlja: 

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo je del Kirurške klinike. Za podrobnejše informacije o oddelku sledite spodnji povezavi.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo >>

OpombaBolnišnična šola, ki je sicer del Osnovne šole Ledina, izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti za otroke in mladostnike (osnovna in srednja šola) na Pediatrični kliniki in na ostalih otroških oddelkih UKCL.
Za podrobnejše informacije o Bolnišnični šoli sledite spodnji povezavi: Bolnišnična šola.

Kako se naročite, kako na obisk?

Način naročanja je za vsak klinični oddelek ali službo nekoliko drugačen, zato si o naročanju v ustreznem kliničnem oddelku preberite na podstraneh. Podobno velja za čase in navodila pri obiskovanju vaših bližnjih.

KJE SE NAHAJAMO?

Večina oddelkov se nahaja v novi stavbi Pediatrične klinike (Bohoričeva 20), le Služba za specialno laboratorijsko dejavnost se nahaja v stari stavbi Pediatrične klinike (Vrazov trg 2) in Ambulanta za avtizem otrok v prostorih bivše Mestne otroške bolnišnice na Ulici stare pravde 4.

Samoplačniške storitve

Pediatrična klinika izvaja diagnostiko in zdravljenje otrok in mladostnikov od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti.

Posamezni oddelki izvajajo tudi samoplačniške storitve po predhodnem dogovoru.

E: uprava.pk@kclj.si

VIZITKA VIZITKA
PEDIATRIČNA KLINIKA
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana
STROKOVNI DIREKTOR
Rajko
prof. dr. Rajko Kenda, dr. med., višji svetnik
T: (01) 522 92 20
Fax: (01) 522 93 57
 
POSLOVNA DIREKTORICA
Biserka Marolt Meden, univ. dipl. soc.
T: (01) 522 92 50
Fax: (01) 522 25 17
 
GL. MED. SESTRA
Marinka
Marinka Purkart, dipl.m.s.
T: (01) 522 92 28
Fax: (01) 522 93 57
 
OBVESTILA OBVESTILA