Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Dermatovenerološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Interna klinika

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Kirurška klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Negovalna bolnišnica

 

Nevrološka klinika

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Oskrbovalne službe

 

Pediatrična klinika

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Stomatološka klinika

 

Svetovalno socialna služba

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb izvaja predvsem naslednje naloge:

  • epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb v UKC;
  • izobraževanje osebja glede preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb;
  • priprava in posodabljanje strokovnih navodil za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb;
  • vodenje in pomoč pri obravnavi epidemij;
  • svetovanje, pomoč in podpora pri nabavi opreme in materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkih;
  • posredovanje pomembnih informacij v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb;
  • izvaja nadzore v zvezi z upoštevanjem standardov;
  • svetuje pri načrtovanju in izvajanju gradbenih del v UKC.

Kako lahko preprečimo širjenje okužb?

Da bi lahko zmanjšali možnost širjenja nalezljivih bolezni in tako prispevali k zdravemu okolju v ustanovah UKC Ljubljana kot tudi drugod, si preberite in upoštevajte navodila, ki so predstavljena v spodnjih dokumentih.

Kontaktni podatki

Koordinatorice za področje bolnišnične higiene so:

Benica Žnidaršič, dipl.m.s.
E-pošta: benica.znidarsic@kclj.si
Telefon: (01) 522 26 05

Marija Pšeničnik, dipl.m.s.,univ.dipl.org.
E-pošta: marija.psenicnik@kclj.si
Telefon: (01) 522 21 56

Suzana Vrenko, dipl.m.s.
E-pošta: suzana.vrenko@kclj.si
Telefon: (01) 522 28-45

Tanja Štraus, dipl.san.ing., mag.manag.
E-pošta: tanja.straus@kclj.si
Telefon: (01) 522 26-07

Špela Miklavčič, viš.med.ses.
višja medicinska sestra s specialnimi znanji
E-pošta: spela.miklavcic@kclj.si
Telefon: 01 522 26 06

Mateja Klep, viš. strok.sod.
E-pošta: mateja.klep@kclj.si
Telefon: (01) 522 26 06

Saša Matko, dipl. babica
koordinatorica za področje bolnišnične higiene
E-pošta: sasa.matko@kclj.si
Telefon: (01) 522 21 56
 

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
Japljeva 2
1000 Ljubljana
preprecevanjebolnisnicnihokuzb.jpg
Lokacija službe na Japljevi 2
VODJA
Tatjana Mrvič, dr.med
T: (01) 522 26 03
 
SVETOVALKA
doc. dr. Mateja Logar, dr. med.
T: (01) 522 26 06
 
OBVESTILA OBVESTILA