Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Projekti

 

Klinične študije

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Pripravništvo

 

Publikacije

 

NPK

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

POSLOVANJE UKCL

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Povabilo k oddaji prijave v postopek preverjanja in potrjevanja NPK Zobozdravstveni asistent / Zobozdravstvena asistentka

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve / Področje za zdravstveno nego in oskrbo vas vljudno vabi, da se prijavite v Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic Zobozdravstveni asistent / Zobozdravstvena asistentka 7240.001.5.1

Kandidat, ki se želi prijaviti v postopek, mora izpolnjevati strokovna znanja in spretnosti (Poklicni standard) in posebne pogoje (Katalog strokovnih znanj in spretnosti):

  • znanja in spretnosti s področja zdravstvene nege, medicine, sterilizacije in dezinfekcije na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja, za poklicno izobrazbo tehnika zdravstvene nege;
  • eno leto delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence;
  • opravljen strokovni izpit za naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS, št. 67/15) bomo razpisali rok preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije (pregled osebnih zbirnih map in neposredno preverjanje), ki bo objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča.

V primeru velikega števila prijav, bomo razpisali več rokov preverjanja in potrjevanja in kandidate razvrstili v postopek glede na datum prejema prijave.

Rok za prijave je 6. januar 2017.

V skladu z Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (Priloga 1 Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij) znaša pregled osebne zbirne mape s potrditvijo nacionalne poklicne kvalifikacije 180,00 EUR (DDV že vključen). V primeru, da je kandidat po pregledu osebne zbirna mape napoten na preverjanje znanja, je cena celotnega postopka 224,00 EUR (DDV že vključen).

Kandidati se lahko prijavijo v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije z izpolnjeno prijavnico (in obveznimi prilogami), ki jo pošljejo pisno (priporočeno s povratnico) na naslov Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba za izobraževanje, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, s pripisom: "NPK - Zobozdravstveni asistent/Zobozdravstvena asistentka".

Informacije in svetovanje:  
Nives Turk, mag. org., svetovalka
Bojan Veberič, univ. dipl. nem., svetovalec

Služba za izobraževanje
Telefon: 01 522 90 19 (Nives), 01 522 90 20 (Bojan)
Elektronski naslov: izobrazevanje@kclj.si