Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Projekti

 

Neverjetna leta

 

Klinične študije

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Pripravništvo

 

Publikacije

 

NPK

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

POSLOVANJE UKCL

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Projekti

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana se pogosto odvijajo mednarodni in multidisciplinarni projekti zdravstvene narave, ki so zanimivi za zdravstveno javnost, pogosto pa tudi za širšo javnost. Nekateri naši dosežki so prav osupljivi.

Zika

Posnetek konference ob dokazani povezanosti virusa Zika z okvaro možganov ploda okužene matere. 

Vir: Livestream.